การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดหัตถการ

มาตรฐานสำคัญจำเป็น 9 ข้อ :  ข้อ 1 การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดหัตถการ