กิจกรรม “รดน้ำดำหัว”

       โรงพยาบาลแม่ออน จัดกิจกรรม “รดน้ำดำหัว” เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ออน สาธารณสุขอำเภอแม่ออน และผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 21 เมษายน 2566