ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย (ปรุงสำเร็จ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหาร