ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 กิโลวัตต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา