ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า-pacs.