ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ครั้งที่ 2

ประกาศขายทอดตลาด-ครั้งที่-2-1

เอกสารขายทอดตลาด-ครั้งที่-2-1