ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนจัดซื้อจัดจ้าง-งบดำเนินงาน-ปี-67