ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ

เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2567