ผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ระดับส่งเสริมคุณธรรม”