โรงพยาบาลแม่ออน รับมอบรถเข็นนั่ง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

คุณจันอารีย์  คีรีวรรณ  พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมญาติมิตร

มอบรถเข็นนั่ง จำนวน 20 คัน  เงินสด 3,000บาท