ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี และสุรา โรงพยาบาลแม่ออน

notsmoke

 

โทร.053-880745 ต่อ 115 หรือ 109 (นอกเวลาราชการ)

http://www.maeonhospital.go.th เมนู ติดต่อเรา

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ออน

โทร.053-929114 หรือ E-Mail : maeon_health@hotmail.com