รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ เดือน พฤศจิกายน 2565

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง-พย.65