ประกาศประกวดราคาจ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน (ครั้งที่2) จำนวน 1 รายการ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาครั้งที่-2

เอกสารประกวดราคาครั้งที่-2

ข้อกำหนดรายละเอียด

บก.06