ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง-งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ-2565