ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคาจ้างประกอบอาหาร-ครั้งที่-2

เอกสารประกวดราคาจ้างประกอบอาหาร-ครั้งที่-2

ราคากลาง-บก.06-ครังที่-2

รายละเอียดข้อกำหนด-ครั้งที่-2