ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน