ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง-บก.06

รายละเอียดข้อกำหนด