ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน65