โรงพยาบาลแม่ออนร่วมถวายเทียนพรรษา

 

นพ.สมพล นามวงษา ผู้อำนวยการรพ.แม่ออน นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมถวายเทียนพรรษา

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันเข้าพรรษาว วันอาสาฬหบูชาประจำปี2564 

ณ วัดร้องวัวแดง วัดป่าตึง อ.สันกำแพง  วัดพระธาตุผาตั้ง  วัดแม่ตะไคร้  และสถานปฏิบัติธรรมปิติมาตุภูมิ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

Cr.P’Pum Jarunan