รพ.แม่ออน รับบริจาค เครื่อง PAPR 3M จำนวน 2ชุด PPE 3M จำนวน 25ชุด

วันที่ 18พค.64 กลุ่มศิษย์เก่าธรรมศาตร์รุ่น2515 บริจาค เครื่อง PAPR 3M จำนวน 2ชุด PPE 3M จำนวน 25ชุด