เปลี่ยนการกิน ก่อนป่วย ด้วยหลักคิด 9 ก่อนกิน

ที่มา: www.thaihealth.or.th
ลิ้งข่าว: https://shorturl.asia/UulLc

การกินมากหรือกินไม่ถูกต้อง นำมาซึ่งโรคภัยต่างๆมากมาย เช่น โรคอ้วน เบาหวาน โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง เป็นต้น เราควรหันมาดูแลสุขภาพ รีบเปลี่ยนการกิน ก่อนจะป่วย ด้วยหลักคิด 9 ก่อนกิน

1. กินอาหารครบ 5 หมู่

2. เลี่ยงอาหารรสหวานจัด มันจัด และเค็มจัด  หวาน 6 – มัน 6 เค็ม 1

3. กินในปริมาณเท่าที่ร่างกายต้องการ  ทำงานน้อย กินน้อย ทำงานหนัก กินมากหน่อย กินให้เหมาะกับวัยและกิจกรรมของตนเอง

4. ออกกำลังกายให้เหมาะกับวัยและอาหารที่บริโภค  ถ้ากินอาหารมากเกินความต้องการ ร่างกายก็จะเก็บสะสมไว้เป็นไขมัน เมื่อพลังงานที่ได้รับเกินทุกๆ 7,700 กิโลเเคลอรี่ น้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นอีก 1 กิโลกรัม

5. หมั่นดูแลน้ำหนักตัว  รักษาดัชนีมวลกายให้ต่ำกว่า 23 & รอบพุงไม่เกิน 36 นิ้ว (ชาย) ไม่เกิน 32 นิ้ว (หญิง)

6. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย  วันละ 1 -2 แก้ว เลือกดื่มนมจืด นมพร่องมันเนย นมไขมันต่ำ

7. เลิกบุหรี่ ยาเสพติด

8. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

9.ผ่อนคลายจิตใจ