พระใบฏีกา เทียนชัย สุภัทโท เจ้าอาวาสวัดแม่ตะไคร้ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ และศิษยานุศิษย์ ร่วมบริจาคอุปกนรณ์ทางการแพทย์

 

<<วันที่ 15 กันยายน 2563>> “พระใบฏีกา เทียนชัย สุภัทโท เจ้าอาวาสวัดแม่ตะไคร้ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ และศิษยานุศิษย์”

ร่วมบริจาคอุปกนรณ์ทางการแพทย์

พระครูวิบูลย์พัฒนานุยุต เจ้าอาวาสวัดถ้ำเมืองออน                     จำนวน 1,500 บาท

คุณแม่ ตั่ง ซก เคี้ยม     พร้อมครอบครัว                                  จำนวน 5,000 บาท

CHAN NGAI YIN CLAUDE AND FAMILY (HONGKONG)          จำนวน 2,000 บาท

CHAN LO NGAN              AND FAMILY (HONGKONG)          จำนวน 2,000 บาท

คุณศุภชัย คุณกัลยารัตน์ ศักดิ์จินดารัศมี พร้อมครอบครัว              จำนวน 1,000 บาท

น.ส. สุวลีย์ คำปา พร้อมครอบครัว                                          จำนวน 500 บาท

คุณสุพัตรา เจริญงาม                                                          จำนวน 500 บาท

Cr.P’Pum Jarunan