โรงพยาบาลแม่ออนขอกราบขอบพระคุณ “คุณยายอุดมศรี สนั่นพานิช”

โรงพยาบาลแม่ออนขอกราบขอบพระคุณคุณยายอุดมศรี สนั่นพานิช

ที่เป็นตัวแทนครอบครัวสนั่นพานิชมอบเงินบริจาคเพื่อทำประโยชน์ของทางโรงพยาบาลต่อไป

Cr.P’Pum Jarunan