ประกาศบัญชี​รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกจ้างเหมา