ชมรมอินทรี โลจิสติกส์ และบริษัท อินเดอะน๊อตดีไซน์ ได้ มอบอุปกรณ์ ทางการแพทย์ และ พัดลม

ขอขอบพระคุณชมรมอินทรี โลจิสติกส์ บริจาคเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 2เตียง
และบริษัท อินเดอะน๊อตดีไซน์บริจาค พัดลมตั้งพื้นจำนวน 2 ตัว
เพื่อใช้ในงานบริการผู้ป่วยประจำรพ.แม่ออน
Cr.P’Pum Jarunan