ประกาศผลและขึ้นบัญชีบุคคลธรรมดา (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศผลสอบและขึ้นบัญชี-ตำแหน่งพนักงานบริการ