คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยในประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดารายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดารายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดแนบท้าย  รับสมัคร 20-11-61

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน (ครั้งที่ 2

ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน (ครั้งที่ 2) ราคากลาง บก.06 รายละเอียดคุณลักษณะ1 รายละเอียดคุณลักษณะ2 รายละเอียดคุณลักษณะ3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนตุลาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนตุลาคม 2561

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน