กลุ่มการพยาบาล รพ.แม่ออน..ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2561 …. ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม

กลุ่มการพยาบาล รพ.แม่ออนร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2561 ณ  โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่

” การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี”

         289624 289378 289376 289375 289382

…… Cr. P’ PUM Jarunan …….