19 กย.61 เจ้าหน้าที่รพ.แม่ออน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์#ทำดี ทำได้ ในทุกวัน#

19 กย.61 เจ้าหน้าที่รพ.แม่ออน “ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์”

#ทำดี ทำได้ ในทุกวัน#

258255  258214 258209   258258258215  258210 258211  258213 258216  258217  258219 

Cr. P’ PUM Jarunan