ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนให้ปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ รพ.สต.บ้านสหกรณ์ (งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

doc05808020200716100518-1