ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านสหกรณ์ (งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

doc05807920200716100457