รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมิถุนายน 2563

doc05801720200715144700.สขร.1.มิ.ย.63