ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักบุคลากรโรงพยาบาล , จ้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

doc05801520200715144605.25.6.63