ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 “รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ” (งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.ประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 2    2.เอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2     3.ราคากลางรถยนต์    4.คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์