ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานบริการ

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานบริการประกาศผลการสอบนวก.คอม+พ.บริการ