ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนธันวาคม-2562