รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562