เข้าร่วมงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2566

          เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ออน เข้าร่วมงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ออน วันที่ 13 ตุลาคม 2566