ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ, จ้างติดตั้งฝ้าเพดานห้อง NPCU จำนวน 2 โครงการ

ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมรถ.24