ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลแม่ออน

คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้รับบริการ

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน รพ.แม่ออน

รายงานข้อร้องเรียน

รายงานข้อร้องเรียน ปี 2560

รายงานข้อร้องเรียน ปี 2561

การแจ้งข้อร้องเรียนหากไม่เปิดเผย ชื่อ นามสกุล จริง จะไม่นับเป็นข้อร้องเรียน

ชื่อของคุณ ( Name ) *

อีเมล์ของคุณ ( E-mail ) *

หัวข้อ ( Subject )

ข้อความของคุณ (Detail )