ติดต่อเรา

โรงพยาบาลแม่ออน เลขที่ 75 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 , เชียงใหม่
โทร.053-880745 – 6 หรือ Fax.053-880745 – 6 ต่อ 102 หรือ 053-248474
0842227910 – ตึกผู้ป่วยใน
0956976783 – ห้องงานประกัน งานไอที
0848037676 – ห้องเภสัชกรรม
0848034449 – ฝ่ายบริหาร
0848031199 – ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
0931373359 – ห้องกายภาพบำบัด
0823858239 – ห้องเวชศาสตร์ครอบครัว

pic1

(แหล่งที่มาของรูป www.google.co.th)

ชื่อของคุณ ( Name ) *

อีเมล์ของคุณ ( E-mail ) *

หัวข้อ ( Subject )

ข้อความของคุณ (Detail )