แผนที่

โรงพยาบาลชุมชน ประจำอำเภอแม่ออน
เลขที่ 75 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 , เชียงใหม่
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1006

ดูแผนที่ขนาดใหญ่