พิธีทำบุญปล่อยปลาสมทบทุนสร้างโรงอาหาร โรงพยาบาลแม่ออน

         วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะสงฆ์อำเภอแม่ออน ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ออน และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำเภอแม่ออน ได้จัดพิธีทำบุญปล่อยปลาสมทบทุนสร้างโรงอาหารโรงพยาบาลแม่ออน ณ อ่างเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ หมู่ 5 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

DSC_0012 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0069 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0074 DSC_0075 DSC_0076 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0086 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0097 DSC_0098 DSC_0099 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0110 DSC_0111 DSC_0112 DSC_0113 DSC_0114 DSC_0115 DSC_0116 DSC_0117 DSC_0118 DSC_0119 DSC_0120 DSC_0121 DSC_0122 DSC_0123 DSC_0124 DSC_0125 DSC_0127 DSC_0128 DSC_0129 DSC_0130 DSC_0131 DSC_0132 DSC_0133 DSC_0134 DSC_0135 DSC_0136 DSC_0137 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0140 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0001 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0002 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0003 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0004 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0005 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0006 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0007 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0008 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0009 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0011 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0012 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0013 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0014 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0015 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0022 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0023 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0025 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0027 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0028 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0030 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0031 พิธีทำบุญปล่อยปลา 13 พค.62_๑๙๐๕๑๗_0034