ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน,ราคากลาง บก.06 รายละเอียดคุณลักษณะ1 รายละเอียดคุณลักษณะ3 รายละเอียดคุณลักษณะ2