ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2560

โรงพยาบาลแม่ออน  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2560 กำหนดดูสภาพพัสดุและขายทอดตลาด ในวันที่  10 กันยายน 2561  ตามรายละเอียดที่แนบท้าย   จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด