กิจกรรมมหกรรมคุณภาพประจำปี 2561

33333126_10214686110360644_7041400686231158784_n 20180521_๑๘๐๕๒๖_0016 254161 63362 #HA-Day 1  (21561)_๑๘๐๕๒๖_0030 #HA-Day 1  (21561)_๑๘๐๕๒๖_0018 #HA-Day 1  (21561)_๑๘๐๕๒๖_0022 #HA-Day 1  (21561)_๑๘๐๕๒๖_0006 #HA-Day 1  (21561)_๑๘๐๕๒๖_0001 33085472_10214686109400620_7912212362126426112_n 33333126_10214686110360644_7041400686231158784_n 33619938_10214686109680627_6803719828885471232_n ประชุม HA 21561_๑๘๐๕๒๖_0003 ประชุม HA 22561_๑๘๐๕๒๖_0003 ประชุม HA 22561_๑๘๐๕๒๖_0024 ประชุม HA 22561_๑๘๐๕๒๖_0085 ประชุม HA 23561_๑๘๐๕๒๖_0017 ประชุม HA 23561_๑๘๐๕๒๖_0070 ประชุม HA 24561_๑๘๐๕๒๖_0006 ประชุม HA 24561_๑๘๐๕๒๖_0071

ศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลแม่ออน จัดกิจกรรมมหกรรมคุณภาพประจำปี 2561

ในวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2561

ประกอบด้วยนิทรรศการผลงานพัฒนาต่อเนื่อง (CQI)

การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานในโรงพยาบาล

กิจกรรม อบรม ทบทวนความรู้ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ออน