ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ กรณีศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพฯ ประกาศเชิญชวนจ้างตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวราคากลางตรวจสุขภาพต่างด้าวเอกสารประกวดราคาจ้างตรวจแรงงานต่างด้าว,ขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างตรวจสุขภาพต่างด้าว