ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ (จ้างเหมารายเดือน)

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ (จ้างเหมารายเดือน)ประกาศผลการสอบ พนักงานบริการ