คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2019

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดา (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

รับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ  เดือนธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562  ตามรายละเอียดแนบท้าย

1.แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

2.แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562

 3.แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง เดือนธันวาคม 2561

 

โรงพยาบาลแม่ออนเชิญชวนทุกท่าน ร่วมทำบุญปล่อยปลา สมทบทุนสร้างโรงอาหาร

เชิญชวน พี่ๆน้องๆพร้อมครอบครัวแม่ออนทุกท่าน ร่วมทำบุญ ปล่อยปลา สมทบทุนสร้างโรงอาหาร ของ รพ.แม่ออน ในวันที่ 13 พค.2562 ณ.อ่างเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ 5 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่..ติดต่อรายละเอิยด ที่ ห้อง เบอร์ 6 ค่ะ

567890