คลัีงเก็บรายวัน: สิงหาคม 10, 2018

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลแม่ออน  ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน)  ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา  และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา  ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศพนักงานธุรการและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกรกรฏาคม 2561

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2561